Liitetaulukko 1. Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön
suuruusluokka
Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaatioita
Tuote- tai
prosessi-
innovaatioita
Innovaatio-
projekteja
Innovaatio-
toimintaa
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Kaikki
toimialat
10–49 29,4 25,9 38,8 21,1 42,3 10,5
50–249 37,6 36,4 49,0 34,0 54,6 17,0
250– 66,2 59,4 74,6 63,2 80,4 46,0
Yhteensä 32,7 29,4 42,4 25,5 46,4 13,4
Teollisuus 10–49 30,1 30,0 42,2 26,0 46,9 12,2
50–249 39,8 39,6 53,5 37,2 58,6 17,1
250– 79,0 67,7 85,8 75,8 92,0 56,2
Teollisuus
yhteensä
35,0 34,3 47,2 31,3 52,0 15,7
Palvelut 10–49 28,9 22,5 36,0 17,1 38,6 9,1
50–249 34,6 32,0 43,0 29,7 49,2 16,9
250– 49,4 48,4 59,9 46,6 65,1 32,7
Palvelut
yhteensä
30,6 25,0 38,1 20,2 41,3 11,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 1. Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-03-22_tau_001_fi.html