Liitetaulukko 2a. Innovaatiotoiminnan yleisyys toimialan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Toimiala Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaatioita
Tuote- tai
prosessi-
innovaatioita
Innovaatio-
projekteja
Innovaatio-
toimintaa
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 16,0 18,9 23,9 12,5 23,9 2,9
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 45,5 34,8 52,1 25,3 53,1 15,7
Tekstiilien valmistus 17,6 37,9 37,9 33,3 48,0 13,0
Vaatteiden valmistus 23,0 28,3 36,9 23,0 36,9 14,4
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 18,7 0,0 18,7 0,0 18,7 0,0
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 27,2 36,9 39,0 18,7 39,4 14,5
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 51,3 52,6 68,6 37,7 73,5 28,2
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 17,4 22,8 29,6 18,8 38,4 7,2
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 50,3 47,6 62,0 42,3 67,7 28,6
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 42,3 36,9 51,8 42,3 57,2 19,1
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 31,3 43,1 47,0 32,2 49,9 17,6
Metallien jalostus 31,4 41,1 53,7 41,4 58,3 14,7
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 29,9 34,7 44,9 26,4 49,8 13,4
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 64,1 50,3 75,1 57,0 75,1 32,3
Sähkölaitteiden valmistus 55,0 33,2 59,6 41,0 65,9 20,8
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 54,5 40,9 64,1 50,3 69,1 26,1
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 41,0 32,2 45,1 56,1 70,2 19,9
Muiden kulkuneuvojen valmistus 55,0 41,5 65,9 42,1 69,4 30,6
Huonekalujen valmistus 26,9 19,9 39,2 29,0 52,2 3,1
Muu valmistus 57,2 19,2 57,2 17,9 57,2 12,9
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 9,9 13,6 17,6 14,6 23,5 5,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 12,7 33,9 35,2 26,3 37,9 7,9
Veden otto, puhdistus ja jakelu 9,7 42,7 42,7 25,2 47,6 9,7
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 14,3 23,3 32,0 20,9 38,8 5,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 38,5 26,5 43,3 16,5 45,1 11,0
Kuljetus ja varastointi 10,5 14,5 19,5 10,0 23,0 2,2
Posti- ja kuriiritoiminta 5,1 25,4 25,4 11,5 31,8 5,1
Kustannustoiminta 35,5 40,3 48,0 31,2 52,0 16,6
Televiestintä 36,2 56,3 60,0 45,5 60,0 25,2
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 55,0 39,2 60,2 42,6 64,8 27,3
Tietopalvelutoiminta 45,7 7,6 45,7 18,5 45,7 7,6
Rahoituspalvelut 31,5 20,8 38,9 11,1 38,9 11,1
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 34,8 24,8 36,4 21,0 41,5 14,2
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 55,4 38,5 61,0 40,3 61,0 23,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 31,4 26,2 40,7 29,4 47,3 14,0
Kaikki toimialat yhteensä 32,7 29,4 42,4 25,5 46,4 13,4
Teollisuus yhteensä 35,0 34,3 47,2 31,3 52,0 15,7
Palvelut yhteensä 30,6 25,0 38,1 20,2 41,3 11,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 2a. Innovaatiotoiminnan yleisyys toimialan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-03-22_tau_002_fi.html