Liitetaulukko 3. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön
suuruusluokka
Organisaatio-
innovaatioita
Markkinointi-
innovaatioita
Markkinointi-
tai
organisaatio-
innovaatioita
Tuote-,
prosessi-,
markkinointi-
tai
organisaatio-
innovaatioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja määritelmä
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Kaikki
toimialat
10–49 27,7 25,8 37,0 50,2 52,8 6,0
50–249 38,7 28,5 46,5 61,0 63,5 10,6
250– 64,0 50,0 70,0 80,4 83,1 32,1
Yhteensä 31,5 27,5 40,4 53,7 56,2 8,1
Teollisuus 10–49 25,2 23,5 34,2 50,6 54,1 6,3
50–249 39,4 29,9 48,6 65,7 67,4 10,5
250– 71,2 55,8 77,8 89,9 93,0 38,9
Teollisuus
yhteensä
30,9 26,7 39,8 56,2 59,2 9,0
Palvelut 10–49 29,8 27,7 39,4 49,8 51,7 5,8
50–249 37,7 26,7 43,6 54,6 58,3 10,7
250– 54,5 42,4 59,8 67,9 70,1 23,1
Palvelut
yhteensä
32,0 28,1 40,9 51,3 53,5 7,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 3. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-03-22_tau_004_fi.html