Liitetaulukko 4a. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä

Toimiala Organisaatio-
innovaatioita
Markkinointi-
innovaatioita
Markkinointi-
tai
organisaatio-
innovaatioita
Tuote-,
prosessi-,
markkinointi- tai
organisaatio-
innovaatioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja määritelmä
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 6,1 13,1 17,5 23,9 23,9 0,0
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 33,2 37,8 41,4 54,8 54,8 13,2
Tekstiilien valmistus 23,1 17,6 27,7 48,0 58,1 2,9
Vaatteiden valmistus 45,5 11,5 45,5 45,5 45,5 2,9
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,0 12,7 12,7 18,7 18,7 0,0
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 22,9 19,8 25,2 41,7 41,7 10,1
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 38,3 38,3 51,3 72,1 73,5 8,8
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 22,8 22,0 32,2 44,4 49,8 7,2
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 50,9 36,6 64,7 76,9 79,4 15,3
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 33,2 30,9 43,4 67,2 70,2 7,7
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 26,5 26,5 37,3 54,9 55,8 9,9
Metallien jalostus 56,7 32,1 58,7 69,4 69,4 6,2
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 32,0 21,7 39,9 53,4 58,0 6,7
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 40,2 47,6 56,6 76,8 76,8 18,7
Sähkölaitteiden valmistus 46,4 37,1 58,8 74,4 77,5 12,3
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 36,1 34,5 50,5 75,1 77,9 14,2
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 29,8 19,9 29,8 52,1 70,2 7,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 47,9 46,1 66,1 85,8 87,6 26,2
Huonekalujen valmistus 13,3 19,7 27,7 53,6 60,9 0,8
Muu valmistus 31,7 44,3 44,3 69,8 69,8 12,9
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 17,0 9,3 17,7 26,2 28,8 5,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 33,5 25,5 38,5 47,3 49,4 7,9
Veden otto, puhdistus ja jakelu 25,2 12,6 30,1 55,3 55,3 0,0
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 18,1 11,5 22,9 34,9 39,7 1,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 36,1 36,0 47,2 57,8 58,8 6,8
Kuljetus ja varastointi 16,1 10,2 19,9 30,1 32,7 1,2
Posti- ja kuriiritoiminta 19,0 19,0 19,0 25,4 31,8 5,1
Kustannustoiminta 30,3 39,1 43,7 54,2 58,2 13,7
Televiestintä 34,1 54,2 65,2 67,3 67,3 12,1
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 45,8 44,1 58,3 74,5 78,0 21,4
Tietopalvelutoiminta 23,9 29,3 34,8 45,7 45,7 7,6
Rahoituspalvelut 50,9 33,3 58,4 65,2 65,2 6,5
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 56,6 46,7 65,9 65,9 67,9 10,3
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 72,8 44,6 75,4 77,9 77,9 13,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 31,3 24,2 41,1 51,8 55,8 6,4
Kaikki toimialat 31,5 27,5 40,4 53,7 56,2 8,1
Teollisuus yhteensä 30,9 26,7 39,8 56,2 59,2 9,0
Palvelut yhteensä 32,0 28,1 40,9 51,3 53,5 7,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 4a. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2008–2010, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-03-22_tau_005_fi.html