Julkaistu: 18.3.2014

Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksissä lähes ennallaan

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yritykset ilmoittivat innovaatiotoimintaa vuosina 2010-2012 lähes yhtä yleisesti kuin ajanjaksoa edeltävinäkin vuosina. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää toimintaa oli harjoittanut noin 45 prosenttia tutkimuksen yrityksistä, kun edellisissä tutkimuksissa vuosilta 2006-2008 ja 2008-2010 vastaavat osuudet olivat 47 ja 46 prosenttia.

Innovaatiotoimintaa harjoittaneet 2006–2012, osuus yrityksistä

Innovaatiotoimintaa harjoittaneet 2006–2012, osuus yrityksistä

Teollisuudessa tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta, kuten myös tuoteinnovaatioiden markkinoille tuominen, oli vuosina 2010-2012 yleisintä tietokoneiden ja elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa. Palveluissa innovaatiotoimintaa kuten yhtälailla tuoteinnovaatioita ilmoitettiin yleisimmin televiestinnän toimialalla.

Organisaatioon tai markkinointiin liittyviä innovaatioita oli vuosina 2010-2012 ottanut käyttöönsä lähes 40 prosenttia yrityksistä niin teollisuudessa kuin palvelualoillakin.

Tutkimuksessa tiedusteltiin nyt ensimmäistä kertaa julkisista hankintasopimuksista ja hankintasopimusten toteuttamiseen liittyvistä innovaatiotoimista.

Lähes joka kolmas, 31 prosenttia, tutkimuksen yrityksistä ilmoitti yrityksellä olleen hankintasopimuksia vuosina 2010-2012 tuotteiden tuottamiseksi julkisen sektorin organisaatioille. Kaikkiaan 30 prosentilla yrityksistä oli hankintasopimuksia kotimaisten julkisen sektorin organisaatioiden kanssa, ja viidellä prosentilla hankintasopimuksia ulkomaisten julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Hankintasopimukset olivat yleisempiä suurten yritysten keskuudessa kuin pienillä yrityksillä.

Kuitenkin vain harvassa tapauksessa hankintasopimusten toteuttamiseen liittyi innovaatiotoimia. Pari prosenttia kaikista yrityksistä (kahdeksan prosenttia yrityksistä, joilla oli hankintasopimuksia) harjoitti innovaatiotoimintaa osana hankintasopimusta niin, että innovaatioita edellytettiin sopimuksessa. Viisi prosenttia yrityksistä (16 prosenttia sopimuksia omanneista) ilmoitti hankintasopimusten toteuttamiseen liittyneistä innovaatiotoimista, vaikka innovaatioita ei edellytetty sopimuksessa.

Tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) ja eräillä palvelualoilla. Palvelualojen tilastointi laajeni tässä tutkimuksessa kattamaan myös neljä uutta toimialaa (59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto sekä äänitteiden ja musiikin kustantaminen, 60 Radio- ja televisiotoiminta, 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen sekä 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus).

Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset julkaistaan kesäkuussa.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-03-18_tie_001_fi.html