Liitetaulukko 7. Tavarainnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Yritysten lukumäärä Oma yritys itse Oma yritys yhdessä muiden kanssa Oma yritys mukauttamalla/ muokkaamalla muiden kehittämiä tavaroita Muut yritykset tai laitokset
% % % %
Kaikki toimialat 10-49 1245 81,4 46,6 27,6 10,8
50-249 459 80,3 52,4 20,2 13,4
250- 207 84,6 76,8 24,4 11,6
Kaikki yritykset 1911 81,5 51,2 25,5 11,5
Teollisuus 10-49 701 88,0 48,9 25,1 5,5
50-249 347 83,4 51,9 16,9 8,5
250- 156 91,2 80,2 25,3 10,3
Kaikki yritykset 1204 87,1 53,8 22,7 7,0
Palvelut 10-49 545 72,8 43,5 30,8 17,7
50-249 112 70,5 54,0 30,2 28,6
250- 51 64,2 66,5 21,7 15,4
Kaikki yritykset 707 71,9 46,8 30,1 19,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 7. Tavarainnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_007_fi.html