Liitetaulukko 13. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Osuudet tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta Osuudet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
Markkinoiden kannalta uudet tuotteet Ainoastaan yrityksen kannalta uudet tuotteet Muuttamattomat tuotteet Markkinoiden kannalta uudet tuotteet Ainoastaan yrityksen kannalta uudet tuotteet Muuttamattomat tuotteet
% % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 8,2 10,8 81,0 2,4 3,1 94,4
50-249 5,3 6,2 88,5 2,2 2,6 95,2
250- 6,8 11,2 82,0 5,8 9,5 84,7
Kaikki yritykset 6,7 10,4 83,0 4,4 6,8 88,9
Teollisuus 10-49 8,8 9,1 82,1 2,5 2,5 95,0
50-249 5,6 9,1 85,4 2,4 3,9 93,7
250- 8,9 14,8 76,3 8,3 13,7 78,0
Kaikki yritykset 8,6 14,0 77,5 6,6 10,7 82,7
Palvelut 10-49 7,9 11,7 80,4 2,4 3,5 94,1
50-249 5,1 4,3 90,6 2,1 1,7 96,2
250- 2,2 3,2 94,6 1,6 2,3 96,1
Kaikki yritykset 3,6 4,5 91,9 1,9 2,3 95,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 13. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_013_fi.html