Publicerad: 24.3.2016

Produkt- och processinnovationen piggnar till, digitaliseringen ger fart åt affärsverksamheten

Enligt Statistikcentralens primära uppgifter uppgav företagen att deras innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer ökat under åren 2012–2014 jämfört med åren före undersökningsperioden. Ibruktagandet av innovationer ökade när man jämför med föregående undersökning, särskilt bland små serviceföretag.

Ibruktagande av produkt- och processinnovationer inom industri och tjänster efter företagets storleksklass 2010–2012 och 2012–2014, andel av företagen

Ibruktagande av produkt- och processinnovationer inom industri och tjänster efter företagets storleksklass 2010–2012 och 2012–2014, andel av företagen

Källa: Innovationsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi 029 - 551 3263, Heidi Pirkola 029 - 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-03-24_tie_001_sv.html