Liitetaulukko 23a. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön
suuruus-
luokka
Yritysten lukumäärä Jokin mainituista tekijöistä merkitykseltään suuri Jokin mainituista tekijöistä merkitykseltään suuri tai kohtalainen Digitaaliset tuotteet Pilvipalvelut Sosiaalinen media
% % % % %
Kaikki toimialat 10-49 6691 31,6 61,1 34,0 31,1 19,7
50-249 1518 40,2 73,4 39,4 36,4 26,8
250- 367 53,3 86,9 56,9 44,7 37,3
Yhteensä 8576 34,0 64,4 35,9 32,6 21,7
Teollisuus 10-49 2785 21,3 53,0 20,1 21,4 12,8
50-249 830 33,4 70,4 24,0 26,4 19,3
250- 204 48,8 89,8 46,7 38,4 33,5
Yhteensä 3820 25,4 58,7 22,4 23,4 15,3
Palvelut 10-49 3905 38,9 66,9 43,9 38,0 24,5
50-249 688 48,4 77,0 57,9 48,5 35,8
250- 163 59,1 83,2 69,5 52,6 42,1
Yhteensä 4756 41,0 69,0 46,8 40,0 26,8

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 23a. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_025_fi.html