Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2014-2016, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Oma
yritys
itse
Oma
yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma
yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
tavaroita
Muut
yritykset
tai
laitokset
% % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 8 100,0 40,0 13,3 13,3
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 205 92,3 54,1 30,2 14,0
13 Tekstiilien valmistus 10 86,3 24,1 32,8 24,1
14 Vaatteiden valmistus 13 88,1 0,0 11,9 0,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 7 70,6 35,3 64,7 0,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 76 77,7 43,1 45,0 8,0
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 39 78,6 48,7 24,4 5,4
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 24 72,2 72,2 77,8 27,8
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 72 83,2 60,7 33,5 25,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 80 74,4 65,4 15,3 9,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 44 75,8 75,8 19,5 5,2
24 Metallien jalostus 14 100,0 65,5 7,3 7,3
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 160 75,9 62,2 32,1 8,0
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 100 70,7 74,1 23,6 13,1
27 Sähkölaitteiden valmistus 92 82,0 61,9 31,4 18,3
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 299 88,9 55,6 21,6 9,9
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 19 70,7 64,8 32,2 6,8
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 36 82,9 58,0 37,3 13,6
31 Huonekalujen valmistus 54 60,7 35,3 39,3 15,8
32 Muu valmistus 44 81,2 50,2 13,8 5,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 30 68,9 62,1 44,8 44,8
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 18 57,3 80,9 16,8 27,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 19 94,7 85,8 35,0 45,6
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 487 59,2 52,1 28,4 30,8
49-52 Kuljetus ja varastointi 37 58,1 74,5 72,8 31,6
53 Posti- ja kuriiritoiminta .. .. .. .. ..
58 Kustannustoiminta 32 85,3 55,6 26,2 33,7
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 14 100,0 100,0 72,1 16,3
60 Radio- ja televisiotoiminta .. .. .. .. ..
61 Televiestintä 16 76,6 76,6 29,7 29,7
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 226 79,1 40,9 42,5 12,3
63 Tietopalvelutoiminta .. .. .. .. ..
64 Rahoituspalvelut 19 0,0 73,7 11,8 26,3
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta .. .. .. .. ..
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 7 100,0 14,3 14,3 14,3
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 96 79,7 53,4 27,0 10,9
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 9 100,0 27,1 62,1 10,8
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 14 100,0 0,0 0,0 0,0
Kaikki toimialat 2422 75,9 55,2 30,5 17,2
05-39 Teollisuus yhteensä 1460 81,4 57,9 28,7 13,2
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 962 67,6 51,0 33,4 23,4

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 6. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2014-2016, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_006_fi.html