Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 17. Innovaatiotoimintaa haittaavat tekijät 2014-2016, tekijöiden merkitys, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Suuri
merkitys
Kohtalainen
merkitys
Vähäinen
merkitys
Ei
merkitystä
% % % %
Kaikki
toimialat
Oman rahoituksen puuttuminen 14,3 24,2 27,5 34,0
Luoton tai yksityisen rahoituksen puuttuminen 6,7 14,2 29,2 49,9
Innovaatiotoiminnan kustannukset liian korkeat 12,2 33,1 27,5 27,3
Osaavan henkilökunnan puuttuminen 12,0 35,0 33,1 19,9
Yhteistyökumppaneiden puuttuminen 2,3 21,8 43,3 32,7
Vaikeudet saada julkista rahoitusta tai tukea innovaatiotoimintaan 9,0 17,2 29,7 44,1
Epävarma kysyntä yrityksen innovaatioideoille 8,6 28,5 30,5 32,3
Markkinoilla liian kova kilpailu 9,4 30,4 32,3 27,9
Teollisuus Oman rahoituksen puuttuminen 16,8 28,3 26,9 28,0
Luoton tai yksityisen rahoituksen puuttuminen 6,7 16,2 35,2 41,8
Innovaatiotoiminnan kustannukset liian korkeat 14,3 33,9 30,5 21,3
Osaavan henkilökunnan puuttuminen 10,2 39,8 34,1 15,9
Yhteistyökumppaneiden puuttuminen 2,5 21,7 46,4 29,4
Vaikeudet saada julkista rahoitusta tai tukea innovaatiotoimintaan 10,5 19,3 34,5 35,7
Epävarma kysyntä yrityksen innovaatioideoille 10,0 30,3 32,6 27,1
Markkinoilla liian kova kilpailu 11,8 31,3 33,0 23,8
Palvelut Oman rahoituksen puuttuminen 12,1 20,4 28,1 39,5
Luoton tai yksityisen rahoituksen puuttuminen 6,6 12,4 23,7 57,3
Innovaatiotoiminnan kustannukset liian korkeat 10,2 32,3 24,7 32,8
Osaavan henkilökunnan puuttuminen 13,7 30,6 32,2 23,6
Yhteistyökumppaneiden puuttuminen 2,0 21,9 40,4 35,7
Vaikeudet saada julkista rahoitusta tai tukea innovaatiotoimintaan 7,6 15,3 25,3 51,8
Epävarma kysyntä yrityksen innovaatioideoille 7,4 26,9 28,7 37,1
Markkinoilla liian kova kilpailu 7,1 29,6 31,7 31,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 17. Innovaatiotoimintaa haittaavat tekijät 2014-2016, tekijöiden merkitys, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_017_fi.html