Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Innovaatiotoimintaa haitanneet tekijät toimialan mukaan 2014-2016, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Toimiala Yritys-
ten
luku-
määrä
Oman
rahoi-
tuksen
puuttu-
minen
Luoton,
yksit.,
rahoi-
tuksen
puuttu-
minen
Kustan-
nukset
liian
korkeat
Osaavan
henkilö-
kunnan
puuttu-
minen
Yhteis-
työ-
kumppa-
neiden
puuttu-
minen
Ei
julkista
rahoi-
tusta
tai
tukea
Epä-
varma
kysyntä
Liian
kova
kilpailu
% % % % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 35 59,6 29,1 53,9 36,2 18,4 24,8 24,1 34,7
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 276 30,2 15,3 33,1 39,1 24,0 24,7 43,1 55,2
13 Tekstiilien valmistus 19 51,8 24,1 51,8 39,3 27,7 41,1 29,4 29,4
14 Vaatteiden valmistus 23 58,4 52,0 14,0 39,4 28,7 63,8 41,6 44,8
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 9 52,2 0,0 0,0 52,2 26,1 0,0 0,0 0,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 148 46,4 23,1 51,6 43,1 15,7 33,9 39,4 38,6
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 62 49,0 32,0 52,4 55,9 40,7 40,4 51,0 47,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 68 54,4 29,5 57,8 56,3 22,1 45,9 66,2 55,5
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 97 41,6 17,9 46,4 39,3 23,2 21,4 30,9 39,7
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 141 36,3 20,3 48,4 62,9 20,0 29,8 31,6 48,7
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 99 54,4 23,0 39,1 47,3 34,5 25,3 34,8 55,4
24 Metallien jalostus 34 41,5 29,6 46,7 49,6 16,3 32,6 39,3 60,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 451 51,0 25,4 57,7 53,6 24,3 31,0 41,5 38,0
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 129 61,5 31,5 65,7 62,3 31,2 29,1 35,5 32,3
27 Sähkölaitteiden valmistus 130 57,4 33,1 61,3 70,2 34,3 44,6 49,8 70,8
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 352 51,0 23,5 52,7 50,6 28,5 31,6 43,4 41,1
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 61 29,4 6,7 37,1 45,7 9,1 14,8 19,4 40,7
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 45 62,2 35,7 67,3 40,6 15,5 42,4 57,0 48,0
31 Huonekalujen valmistus 96 54,9 29,6 37,4 40,6 4,5 36,4 41,8 62,7
32 Muu valmistus 62 43,7 22,4 50,0 53,6 8,8 16,1 27,6 43,7
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 85 23,5 13,7 38,3 55,6 8,6 27,1 39,7 26,0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 110 20,4 10,9 35,0 52,5 25,5 14,4 44,2 29,3
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 14 7,3 0,0 32,7 23,9 49,2 23,9 7,3 0,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 85 30,1 18,0 25,8 33,3 43,3 21,3 37,5 11,8
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 857 27,9 16,1 35,7 39,2 25,0 15,4 27,8 29,0
49-52 Kuljetus ja varastointi 508 29,5 18,8 41,3 40,5 25,3 30,2 31,6 49,4
53 Posti- ja kuriiritoiminta 17 0,0 0,0 0,0 5,9 8,1 0,0 11,8 36,7
58 Kustannustoiminta 79 50,9 17,4 70,0 54,7 27,0 35,5 48,3 54,9
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 36 47,0 21,2 33,6 16,8 21,2 38,0 51,4 48,6
60 Radio- ja televisiotoiminta 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Televiestintä 48 31,4 15,7 44,0 78,0 49,1 19,9 60,2 50,3
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 518 41,7 27,0 45,8 54,7 20,5 25,8 37,6 32,1
63 Tietopalvelutoiminta 41 49,8 22,9 32,2 61,3 34,4 36,8 69,4 70,3
64 Rahoituspalvelut 144 10,3 4,9 32,3 41,4 18,2 8,0 16,3 17,1
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 35 7,9 5,1 32,8 30,5 0,0 0,0 22,9 17,8
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 65 3,1 0,0 24,6 35,4 10,8 9,2 26,2 44,6
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 358 43,7 24,4 61,1 50,7 30,5 34,5 52,4 44,1
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 48 65,4 52,0 63,9 32,5 25,3 32,0 35,5 38,6
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 116 22,5 10,9 37,5 36,6 11,7 13,3 19,2 25,8
Kaikki toimialat 5499 38,5 20,9 45,2 47,0 24,0 26,2 37,2 39,8
05-39 Teollisuus yhteensä 2628 45,1 23,0 48,1 50,0 24,2 29,8 40,3 43,2
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 2871 32,4 19,0 42,5 44,2 23,9 22,9 34,3 36,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 19. Innovaatiotoimintaa haitanneet tekijät toimialan mukaan 2014-2016, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_019_fi.html