Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 20. Lainsäädännön ja sääntelyn eri osa–alueiden vaikutus innovaatiotoimintaan 2014-2016, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä


Toimiala/
Lainsäädäntö
Stimuloi
innovaatio-
toimintaa
Ei aiheuttanut
merkittäviä ongelmia
Aiheutti
epä-
varmuutta
Aiheutti
ylimääräistä taakkaa
Oli epä-
yhtenäinen
EU-maissa
Ei
relevantti
  % % % % % %
Kaikki toimialat  
Tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö 6,5 36,3 6,7 10,7 2,3 41,1
Operatiivinen ja työturvallisuuslainsäädäntö 4,8 41,4 5,3 8,7 0,9 40,3
Ympäristölainsäädäntö 6,8 38,6 5,8 8,0 1,8 41,9
Immateriaalioikeudet 4,2 41,1 9,2 5,5 0,6 41,3
Verolainsäädäntö 0,9 41,8 7,2 5,6 1,3 44,4
Työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntö 1,6 40,4 5,2 5,9 0,9 46,7
Tietosuoja 3,5 41,4 11,1 8,6 1,0 36,7
Muu lainsäädäntö 2,2 39,3 6,6 5,8 2,0 46,0
Teollisuus  
Tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö 9,0 40,6 6,8 11,8 3,7 32,8
Operatiivinen ja työturvallisuuslainsäädäntö 5,2 47,8 5,9 9,6 1,4 31,5
Ympäristölainsäädäntö 8,6 43,7 8,2 10,8 2,8 29,5
Immateriaalioikeudet 4,8 44,8 9,3 5,7 0,5 37,3
Verolainsäädäntö 1,0 48,2 5,5 4,9 1,7 39,6
Työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntö 1,2 46,8 4,5 5,1 1,6 41,4
Tietosuoja 2,0 49,2 8,2 5,6 1,1 35,2
Muu lainsäädäntö 2,5 45,6 6,2 5,5 2,0 39,9
Palvelut  
Tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö 4,2 32,4 6,6 9,7 1,0 48,7
Operatiivinen ja työturvallisuuslainsäädäntö 4,3 35,5 4,7 7,8 0,5 48,4
Ympäristölainsäädäntö 5,1 33,8 3,5 5,4 0,9 53,2
Immateriaalioikeudet 3,7 37,7 9,2 5,2 0,6 44,9
Verolainsäädäntö 0,9 35,9 8,8 6,2 1,0 48,9
Työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntö 2,0 34,5 5,9 6,6 0,3 51,5
Tietosuoja 4,9 34,3 13,7 11,3 0,9 38,1
Muu lainsäädäntö 1,9 33,5 7,0 6,1 2,0 51,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 20. Lainsäädännön ja sääntelyn eri osa–alueiden vaikutus innovaatiotoimintaan 2014-2016, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_020_fi.html