Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 21. Lainsäädännön ja sääntelyn vaikutus innovaatiotoimintaan toimialan mukaan 2014-2016, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Toimiala Yritys-
ten
luku-
määrä
Lain-
säädäntö
joiltain osin stimuloi innovaatio-
toimintaa
Lain-
säädäntö
joiltain osin
aiheutti
epä-
varmuutta
Lain-
säädäntö
joiltain osin aiheutti
ylimääräistä taakkaa
Lain-
säädäntö
joiltain osin
oli epä-
yhtenäinen EU-maissa
Lain-
säädäntö
ei
aiheuttanut merkittäviä ongelmia
Lain-
säädäntö
ei ollut
kysymyksen
tarkoittamassa mielessä
relevantti
% % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 35 11,3 39,0 8,5 5,7 22,0 36,2
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 276 22,7 23,5 32,3 13,5 22,4 10,0
13 Tekstiilien valmistus 19 0,0 10,7 5,3 5,3 31,2 58,1
14 Vaatteiden valmistus 23 3,2 36,2 47,7 0,0 9,7 31,9
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 9 21,7 0,0 0,0 0,0 52,2 0,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 148 17,9 34,8 35,9 7,9 18,5 23,7
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 62 17,0 33,9 25,6 17,1 23,8 21,9
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 68 9,9 15,6 31,5 0,0 4,3 56,3
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 97 25,1 33,7 30,2 11,7 23,4 7,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 141 16,4 22,6 21,1 6,6 33,4 21,8
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 99 10,9 31,4 16,4 2,0 20,0 44,4
24 Metallien jalostus 34 11,9 31,1 46,7 11,1 11,1 25,2
25 Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 451 15,0 25,4 12,5 4,5 28,9 28,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 129 25,2 34,3 34,8 6,8 27,6 8,0
27 Sähkölaitteiden valmistus 130 19,4 28,4 24,0 6,7 33,3 10,4
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 352 19,4 28,6 25,5 4,0 35,5 8,7
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 61 8,7 27,1 20,3 1,6 29,1 23,2
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 45 15,5 38,4 25,9 6,7 22,4 16,9
31 Huonekalujen valmistus 96 7,6 44,0 17,7 0,0 32,9 19,8
32 Muu valmistus 62 9,9 24,9 35,8 12,5 30,3 22,4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 85 10,0 13,7 33,4 7,6 35,6 20,9
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 110 25,3 27,3 24,2 4,4 28,6 13,1
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 14 23,9 23,9 49,2 0,0 25,4 25,4
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 85 24,7 56,7 55,6 24,6 18,9 0,0
46 Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 857 14,0 20,4 21,8 6,3 29,7 26,5
49-52 Kuljetus ja varastointi 508 9,0 30,7 28,1 7,2 22,1 34,2
53 Posti- ja kuriiritoiminta 17 0,0 69,8 8,1 0,0 8,1 22,1
58 Kustannustoiminta 79 13,2 49,2 26,3 1,9 20,1 17,3
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 36 10,6 44,2 0,0 10,6 34,6 10,6
60 Radio- ja televisiotoiminta .. 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
61 Televiestintä 48 16,3 18,4 47,6 2,1 14,1 19,9
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 518 23,6 36,1 33,0 4,4 25,0 12,9
63 Tietopalvelutoiminta 41 19,2 24,4 16,7 0,0 33,5 28,2
64 Rahoituspalvelut 144 17,1 31,8 37,5 0,0 8,8 34,4
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 35 36,0 15,3 43,6 0,0 12,7 15,3
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 65 1,5 66,2 52,3 23,1 0,0 29,2
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 358 19,0 33,3 13,5 2,6 20,4 32,5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 48 10,3 45,9 27,3 13,9 20,1 22,2
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 116 15,0 18,3 15,0 5,0 22,5 34,1
Kaikki toimialat 5499 16,4 29,5 25,7 6,2 25,2 22,9
05-39 Teollisuus yhteensä 2628 17,3 28,9 25,8 7,0 27,2 19,3
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 2871 15,6 30,0 25,6 5,5 23,4 26,1

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 21. Lainsäädännön ja sääntelyn vaikutus innovaatiotoimintaan toimialan mukaan 2014-2016, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_021_fi.html