Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2006

De reviderade tidsserierna för EMU-underskottet och -skulden har utkommit

Nationalräkenskapernas tidsserier för åren 1975-2004 har reviderats. Revideringen påverkar också tidsserierna för EMU-underskottet och skulden inom den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorns EMU-underskott, som baserar sig på nationalräkenskapernas finansiella sparande, ökade särskilt under åren 1993-1996 och 1999 i och med att bokföringen av bankstöden ändrades. Allra mest påverkade ändringen år 1995, då det var 2,2 miljarder euro. Övriga revideringar hade inte någon nämnvärd inverkan på underskottssiffrorna. Revideringen gällde inte den offentliga sektorns skuld.

Bruttonationalprodukten utökades med de indirekt mätta finansiella tjänsterna (FISIM), vilket påverkade EMU-underskottets och -skuldens BNP-andel. Bruttonationalprodukten påverkades också av de övriga revideringarna av tidsserierna. De uppgifter för år 2005 som överensstämmer med den justerade tidsserien publiceras 13.7.2006.

EMU-underskottet (-) inom den offentliga sektorn i Finland 1990-2004, procent av BNP

Källa: De offentliga samfundens underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Koistinen-Jokiniemi (09) 1734 3362, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi
Emu-skuld: Matti Okko (09) 1734 3341
Emu-underskott: Elli Paakkolanvaara (09) 1734 2262

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2004/jali_2004_2006-03-31_tie_001_sv.html