Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Valtiosektorin nettoluotonannon ja budjettitalouden nettorahoitustarpeen vertailu, mrd. euroa

  2003 2004 2005* 2006*
A Valtion budjettitalouden nettorahoitustarve talousarvion toteumalaskelman mukaisena -1,8 2,1 1,5 1,5
1 Budjettiin sisältyvät rahoitustaloustoimet -0,3 -2,4 -1,8 -1,8
Lainananto 0,1 0,1 0,1 0,1
Saadut lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,3 -0,3 -0,2
Osakkeiden ja osuuksien hankinta 0,0 0,0 0,0 0,0
Osakkeiden ja osuuksien myynnit -0,2 -2,2 -1,5 -1,6
Muut rahoitustaloustoimet 0,0 0,0 -0,1 0,0
2 Maksettujen ja kertyneiden korkojen erotus 2,1 0,0 0,1 0,1
3 Muut siirtosaamiset ja -velat -0,1 0,1 0,6 0,1
4 Budjetin ulkopuolisten rahastojen yli-/alijäämä 0,8 0,8 0,4 1,6
5 Muut oikaisuerät 0,2 0,2 0,2 0,0
B Oikaisuerät yhteensä = 1+2+3+4+5 2,8 -1,2 -0,6 0,0
EMU-jäämä = A+B 1,0 0,9 0,9 1,5
SWAP-korjaus korkomenoihin -0,2 -0,3 -0,3 -0,2
Tilinpidon nettoluotonanto = EMU-jäämä + SWAP-korjaus 0,8 0,6 0,6 1,4

* Ennakkotieto

Taulukko sisältää vertailun neljältä edelliseltä vuodelta budjettialijäämän ja valtiosektorin kansantalouden tilinpidon mukaisen nettoluotonannon välillä. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 2A tietoja. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.

 


Päivitetty 28.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2006, Valtiosektorin nettoluotonannon ja budjettitalouden nettorahoitustarpeen vertailu, mrd. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_004.html