Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Jämförelse mellan den statliga sektorns nettoutlåning och budgetekonomins nettofinansieringsbehov, miljarder euro

  2003 2004 2005* 2006*
A Nettofinansieringsbehovet för statens budgetekonomi enligt budgetutfallet -1,8 2,1 1,5 1,5
1 Finansiella transaktioner som ingår i budgeten -0,3 -2,4 -1,8 -1,8
Kreditgivning 0,1 0,1 0,1 0,1
Mottagna återbetalningar av lån -0,2 -0,3 -0,3 -0,2
Anskaffning av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningar av aktier och andelar -0,2 -2,2 -1,5 -1,6
Övriga finansiella transaktioner 0,0 0,0 -0,1 0,0
2 Skillnaden mellan betalade och upplupna räntor 2,1 0,0 0,1 0,1
3. Övriga resultatregleringar -0,1 0,1 0,6 0,1
4 Över-/underskott i fonder utanför budgeten 0,8 0,8 0,4 1,6
5 Övriga justeringsposter 0,2 0,2 0,2 0,0
B Justeringsposter tot. = 1+2+3+4+5 2,8 -1,2 -0,6 0,0
EMU-underskott/överskott = A+B 1,0 0,9 0,9 1,5
SWAP-korrigering av ränteutgifter -0,2 -0,3 -0,3 -0,2
Nettoutlåning enligt nationalräkenskaperna = EMU-underskott/överskott + SWAP-korrigering 0,8 0,6 0,6 1,4

* Preliminär uppgift

 

Tabellen innehåller en jämförelse mellan budgetunderskottet och statssektorns nettoutlåning enligt nationalräkenskaperna. Jämförelsen gäller de fyra föregående åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 2A i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.

 


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006, Jämförelse mellan den statliga sektorns nettoutlåning och budgetekonomins nettofinansieringsbehov, miljarder euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_004_sv.html