Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Paikallishallinnon nettoluotonannon ja kuntayhteisöjen tuloslaskelman vuosikatteen vertailu, mrd. euroa

  2003 2004 2005* 2006*
A Kuntataloustilaston vuosikate 1,6 1,4 1,5 2,1
1 Lähteistä johtuva veroero 0,0 0,1 0,0 0,1
2 Yrittäjätulon otot sektorin ulkopuoleisista liikelaitoksista 0,2 0,2 0,2 0,2
3 Sektoriin kuulumattomien liikelaitosten vuosikate -0,5 -0,6 -0,5 -0,5
4 Ahvenanmaan ja muiden kuntataloustilastoon kuulumattomien yksiköiden vuosikate 0,0 0,1 0,0 0,0
5 Investoinnit -2,3 -2,4 -2,4 -2,5
6 Pääomansiirrot 0,2 0,1 0,2 0,2
7 Muut oikaisut 0,0 -0,1 0,0 0,1
B Oikaisuerät yhteensä = 1+2+3+4+5+6+7 -2,5 -2,6 -2,5 -2,4
C Tilinpidon nettoluotonanto (EMU-jäämä) = A+B -0,9 -1,2 -1,0 -0,3

* Ennakkotieto

Taulukko sisältää vertailun neljältä edelliseltä vuodelta kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen ja kansantalouden tilinpidon mukaisen paikallishallinnon nettoluotonannon välillä. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 2C tietoja. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.


Päivitetty 28.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2006, Paikallishallinnon nettoluotonannon ja kuntayhteisöjen tuloslaskelman vuosikatteen vertailu, mrd. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_005.html