Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien vertailu, mrd. euroa

  2003 2004 2005* 2006*
A Alasektorin "Muut sosiaaliturvarahastot" (S.13149) tuloslaskelmien mukainen yli-/alijäämä -0,2 -0,3 -0,1 0,3
1 Alasektorin "Työeläkelaitokset" (S.13141) nettoluotonanto kansantalouden tilinpidossa 3,9 4,1 4,5 4,9
Omaisuustulot 2,4 2,7 2,7 2,9
Saadut sosiaaliturvamaksut 11,4 11,9 12,5 13,1
Maksetut rahastoidut sosiaalietuudet -10,4 -10,9 -11,4 -12,0
Alasektorin muut tulot ja menot kansantalouden
tilinpidossa
0,5 0,5 0,6 0,8
2 Muut oikaisuerät -0,1 -0,0 -0,0 -0,0
B Oikaisuerät yhteensä = 1+2 3,8 4,1 4,5 4,9
Tilinpidon nettoluotonanto (EMU-jäämä) = A+B 3,6 3,8 4,4 5,2

* Ennakkotieto

Taulukko sisältää vertailun neljältä edelliseltä vuodelta sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien välillä. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 2D tietoja. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.


Päivitetty 28.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2006, Sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien vertailu, mrd. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_006.html