Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Jämförelse mellan nettoutlåningen för sektorn Socialskyddsfonder och fondernas över/underskott, miljarder euro

2003 2004 2005* 2006*
A. Över/underskott enligt resultaträkningarna för undersektorn "Övriga socialskyddsfonder" (S.13149)
-0,2 -0,3 -0,1 0,3
1 Nettoutlåningen för undersektorn "Arbetspensionsanstalter" (S.13141) i nationalräkenskaperna 3,9 4,1 4,5 4,9
Kapitalinkomster 2,4 2,7 2,7 2,9
Socialskyddsavgifter 11,4 11,9 12,5 13,1
Fonderade sociala förmåner -10,4 -10,9 -11,4 -12,0
Undersektorns övriga inkomster och utgifter
enligt nationalräkenskaperna
0,5 0,5 0,6 0,8
2 Övriga justeringsposter -0,1 -0,0 -0,0 -0,0
B Justeringsposter tot. = 1+2 3,8 4,1 4,5 4,9
Nettoutlåning enligt räkenskaperna (EMU-underskott/överskott) = A+B 3,6 3,8 4,4 5,2

* Preliminär uppgift

I tabellen jämförs nettoutlåningen för sektorn Socialskyddsfonder med fondernas över/underskott. Jämförelsen gäller de fyra senaste åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 2D i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006, Jämförelse mellan nettoutlåningen för sektorn Socialskyddsfonder och fondernas över/underskott, miljarder euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_006_sv.html