Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

EMU-velan muutokseen vaikuttavat tekijät, mrd. euroa

  2003 2004 2005* 2006*
A Julkisyhteisöjen raportoitu nettoluotonanto vastakkaismerkkisenä -3,7 -3,5 -4,3 -6,4
B Julkisyhteisöjen rahoitusvarojen nettohankinta, sulautettu(plus-merkki = lisäys) 8,8 6,8 2,2 6,5
B.1 Talletukset 4,0 1,3 -0,4 1,3
B.2 Sijoitukset muihin arvopapereihin kuin osak-
keisiin
1,1 4,9 1,9 0,8
B.3 Lainananto -0,4 -0,7 0,1 0,6
B.4 Osakesijoitukset 4,2 1,2 1,3 4,2
B.5 Muut rahoitussaamiset -0,1 0,1 -0,6 -0,3
C EMU-velkaan kuulumattomien velkojen netto-hankinta, sulautettu -0,2 -0,8 -0,8 0,2
D Valuuttakurssivaikutus -0,3 -0,2 -0,0 -0,0
E Muut (korkojen suoritekirjaus, velan emissio-ja pääomavoitot/-tappiot, tilastollinen ero) 0,6 0,2 0,7 0,2
EMU-velan muutos = A+B+C+D+E
(plus-merkki kuvaa velan kasvua)
5,3 2,5 -2,2 0,5

* Ennakkotieto

Taulukko sisältää neljältä edelliseltä vuodelta tiedot EMU-velan muutokseen vaikuttaneista tekijöistä. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 3A tietoja. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.


Päivitetty 28.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2006, EMU-velan muutokseen vaikuttavat tekijät, mrd. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_007.html