Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2007

De reviderade uppgifterna om EMU-underskottet och -skulden för år 2006 har utkommit

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter uppgick den offentliga sektorns EMU-överskott till 6,4 miljarder euro år 2006, dvs. 3,8 procent av BNP, då siffran år 2005 var 4,3 miljarder euro, dvs. 2,7 procent av BNP. Den statliga sektorns överskott steg från föregående år med 0,6 miljarder euro till 1,5 miljarder euro. Kommunsektorns underskott minskade till 0,3 miljarder euro. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 4,9 miljarder euro. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,3 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU-skuld i euro ökade för sin del med 0,5 miljarder euro från året innan. Ökningen berodde närmast på att kommunernas skuld växte. EMU-skuldens förhållande till bruttonationalprodukten sjönk dock under år 2006 till 39,2 procent från 41,4 procent året innan, vilket berodde på BNP-tillväxten.

Jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2006, som publicerades i mars 2007, preciserades både den offentliga sektorns sammanlagda överskott och EMU-skuld nedåt med 0,1 miljarder.

Detta framgår av uppgifterna som Statistikcentralen rapporterade till EU-kommissionen i september.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar:
EMU-skuld: Matti Okko (09) 1734 3341
Emu-underskott: Mika Sainio (09) 1734 2686

rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tie_001_sv.html