Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisyhteisöjen EMU-velka 1975-2007 1)

  Miljoonaa euroa Prosenttia BKT:sta
Valtio Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Yhteensä Valtio Paikallishallinto Sosiaaliturvarahastot Yhteensä
1975 555 560 65 1 180 3,1 3,1 0,4 6,5
1976 565 623 70 1 257 2,8 3,0 0,3 6,1
1977 973 713 70 1 756 4,3 3,2 0,3 7,8
1978 1 935 748 64 2 747 7,8 3,0 0,3 11,0
1979 2 294 882 56 3 232 7,9 3,1 0,2 11,2
1980 2 781 950 41 3 773 8,3 2,9 0,1 11,3
1981 3 349 989 38 4 377 8,9 2,6 0,1 11,6
1982 4 621 1 240 44 5 904 10,9 2,9 0,1 13,9
1983 5 852 1 399 51 7 302 12,4 3,0 0,1 15,5
1984 6 449 1 576 58 8 082 12,2 3,0 0,1 15,3
1985 7 330 1 759 98 9 188 12,7 3,1 0,2 16,0
1986 8 145 2 040 88 10 273 13,2 3,3 0,1 16,6
1987 9 395 2 424 101 11 919 14,1 3,6 0,2 17,8
1988 9 539 2 883 236 12 657 12,6 3,8 0,3 16,7
1989 8 712 3 220 292 12 224 10,3 3,8 0,3 14,4
1990 9 076 3 247 224 12 547 10,1 3,6 0,2 14,0
1991 14 307 4 167 522 18 996 16,7 4,9 0,6 22,2
1992 28 167 4 699 384 33 250 33,9 5,7 0,5 40,0
1993 41 346 4 429 629 46 404 49,3 5,3 0,7 55,3
1994 46 524 4 107 319 50 950 52,8 4,7 0,4 57,8
1995 50 511 3 774 67 54 351 52,7 3,9 0,1 56,7
1996 52 988 3 454 15 56 458 53,4 3,5 0,0 56,9
1997 54 633 3 216 9 57 858 50,8 3,0 0,0 53,8
1998 53 125 3 263 27 56 414 45,4 2,8 0,0 48,2
1999 52 740 3 073 43 55 856 43,0 2,5 0,0 45,5
2000 54 467 3 414 9 57 890 41,2 2,6 0,0 43,8
2001 55 556 3 556 10 59 122 39,7 2,5 0,0 42,3
2002 55 291 4 061 48 59 400 38,4 2,8 0,0 41,3
2003 59 654 5 017 48 64 719 40,9 3,4 0,0 44,3
2004 61 331 5 896 15 67 242 40,3 3,9 0,0 44,1
2005 57 966 7 086 1 65 053 36,8 4,5 0,0 41,3
2006* 57 774 7 761 1 65 536 34,6 4,6 0,0 39,2
2007* 54 856 8 291 1 63 148 30,5 4,6 0,0 35,1
1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää aikasarjan vuodesta 1975 lähtien Suomen julkisyhteisöjen EMU-velasta julkisyhteisöt yhteensä -tasolla ja alasektoreittain. Tiedot on ilmaistu sekä absoluuttisina että BKT-suhdelukuina. Tiedot vastaavat EDP-raporttitaulujen 1 ja 3A-3E tietoja.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.09.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2007, Julkisyhteisöjen EMU-velka 1975-2007 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_002_fi.html