Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Valtiosektorin nettoluotonannon ja budjettitalouden nettorahoitustarpeen vertailu, mrd. euroa 1)

  2004 2005 2006* 2007*
A Valtion budjettitalouden nettorahoitustarve talousarvion toteumalaskelman mukaisena 2,1 1,5 1,5 2,9
1 Budjettiin sisältyvät rahoitustaloustoimet -2,4 -1,8 -1,8 -0,8
     Lainananto 0,1 0,1 0,1 0,1
     Saadut lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
     Osakkeiden ja osuuksien hankinta 0,0 0,0 0,0 0,2
     Osakkeiden ja osuuksien myynnit -2,2 -1,5 -1,6 -0,9
     Muut rahoitustaloustoimet 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Maksettujen ja kertyneiden korkojen erotus 0,0 0,1 0,1 0,0
3 Muut siirtosaamiset ja -velat -0,1 0,3 -0,1 -0,1
4 Budjetin ulkopuolisten rahastojen yli-/alijäämä 0,8 0,4 1,7 2,1
5 Muut oikaisuerät 0,4 0,4 0,2 -0,3
B Oikaisuerät yhteensä = 1+2+3+4+5 -1,2 -0,6 0,1 0,9
EMU-jäämä = A+B 0,9 0,9 1,6 3,8
SWAP-korjaus korkomenoihin -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Tilinpidon nettoluotonanto = EMU-jäämä + SWAP-korjaus 0,6 0,6 1,4 3,8
1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää vertailun neljältä edelliseltä vuodelta budjettialijäämän ja valtiosektorin kansantalouden tilinpidon mukaisen nettoluotonannon välillä. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 2A tietoja. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.09.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2007, Valtiosektorin nettoluotonannon ja budjettitalouden nettorahoitustarpeen vertailu, mrd. euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_004_fi.html