Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Jämförelse mellan lokalförvaltningens nettoutlåning och årsbidraget i kommunala samfunds resultaträkning, miljarder euro 1)

  2004 2005 2006* 2007*
A Årsbidrag i statistiken över kommunalekonomin 1,4 1,5 2,1 2,4
1 Skattedifferens till följd av källor 0,1 0,0 0,1 0,2
2 Ägaruttag ur affärsverk utanför sektorn 0,2 0,2 0,2 0,2
3 Årsbidrag för affärsverk utanför sektorn -0,6 -0,5 -0,6 -0,7
4 Årsbidrag för Åland och övriga enheter utanför statistiken över kommunalekonomin 0,1 0,0 0,0 0,0
5 Investeringar -2,4 -2,4 -2,4 -2,6
6 Kapitaltransfereringar 0,1 0,2 0,2 0,1
7 Övriga justeringar -0,1 0,0 0,1 0,2
B Justeringsposter tot. = 1+2+3+4+5+6+7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,5
C Nettoutlåning enligt räkenskaperna (EMU-underskott/överskott) = A+B -1,2 -1,0 -0,4 -0,1
1) * Preliminär uppgift
Tabellen innehåller en jämförelse mellan kommunernas och samkommunernas årsbidrag och lokalförvaltningens nettoutlåning enligt nationalräkenskaperna för de fyra föregående åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 2C i EDP-rapporten. Uppgifterna baserar sig på tabell 2C i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.09.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2007, Jämförelse mellan lokalförvaltningens nettoutlåning och årsbidraget i kommunala samfunds resultaträkning, miljarder euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_005_sv.html