Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien vertailu, mrd. euroa 1)

  2004 2005 2006* 2007*
A Alasektorin Muut sosiaaliturvarahastot (S.13149) tuloslaskelmien mukainen yli-/alijäämä -0,3 -0,1 0,3 0,5
1 Alasektorin Työeläkelaitokset (S.13141) nettoluotonanto kansantalouden tilinpidossa 4,2 4,6 5,3 5,4
     Omaisuustulot 2,8 2,9 3,2 3,5
     Saadut sosiaaliturvamaksut 11,9 12,5 13,2 14,0
     Maksetut rahastoidut sosiaalietuudet -10,9 -11,4 -11,9 -12,5
     Alasektorin muut tulot ja menot kansantalouden tilinpidossa 0,5 0,6 0,8 0,3
2 Muut oikaisuerät 0,0 0,0 0,0 0,0
B Oikaisuerät yhteensä = 1+2 4,2 4,6 5,3 5,4
Tilinpidon nettoluotonanto (EMU-jäämä) = A+B 3,9 4,6 5,6 5,9
1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää vertailun neljältä edelliseltä vuodelta sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien välillä. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 2D tietoja. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.09.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2007, Sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien vertailu, mrd. euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_006_fi.html