Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

EMU-velan muutokseen vaikuttavat tekijät, mrd. euroa 1)

  2004 2005 2006* 2007*
A Julkisyhteisöjen raportoitu nettoluotonanto vastakkaismerkkisenä -3,6 -4,5 -6,9 -9,6
B Julkisyhteisöjen rahoitusvarojen nettohankinta, sulautettu (plus-merkki = lisäys) 7,3 2,4 7,3 9,2
B.1 Talletukset 1,3 -0,4 1,2 0,6
B.2 Sijoitukset muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin 4,9 1,9 0,8 -0,4
B.3 Lainananto -0,7 0,1 0,5 0,0
B.4 Osakesijoitukset 1,7 1,4 4,7 7,9
B.5 Muut rahoitussaamiset 0,1 -0,6 0,1 1,0
C EMU-velkaan kuulumattomien velkojen nettohankinta, sulautettu -0,8 -0,8 0,4 –1,0
D Valuuttakurssivaikutus -0,2 0,0 0,0 0,0
E Muut (korkojen suoritekirjaus, velan emissio-ja pääomavoitot/-tappiot, tilastollinen ero) -0,1 0,8 -0,3 -1,0
EMU-velan muutos = A+B+C+D+E (plus-merkki kuvaa velan kasvua) 2,5 -2,2 0,5 -2,4
1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää neljältä edelliseltä vuodelta tiedot EMU-velan muutokseen vaikuttaneista tekijöistä. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 3A tietoja. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.09.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2007, EMU-velan muutokseen vaikuttavat tekijät, mrd. euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_007_fi.html