Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2009

Den offentliga sektorns överskott krympte år 2008, skulden minskade något

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade den finländska offentliga sektorns EMU-överskott i förhållande till bruttonationalprodukten till 4,2 procent år 2008 från 5,2 procent året innan. Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade under året med 0,9 miljarder euro till 62,1 miljarder. Skuldens förhållande till bruttonationalprodukten sjönk samtidigt till 33,4 procent från 35,1 procent året innan.

Å 2008 minskade den offentliga sektorns överskott med 1,6 miljarder euro. Bakom utvecklingen ligger bl.a. det faktum att ökningen av skatteinkomster inom statssektorn avtagit betydligt, något som den försämrade ekonomiska situationen under senare hälften av år 2008 bidragit till. Statssektorns överskott minskade från 3,8 miljarder euro till 1,6 miljarder euro. Kommunsektorn visade fortsättningsvis ett litet underskott, då underskottet år 2008 var 0,2 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas överskott steg till 6,0 miljarder euro. Tack vare det visade den offentliga förvaltningen i Finland totalt sett fortfarande ett betydande överskott i förhållande till bruttonationalprodukten när man jämför med övriga EU-länder. Arbetspensionsanstalternas EMU-överskott avviker betydligt från pensionsbolagens totalresultat enligt resultaträkningarna. Totalresultaten påverkas t.ex. av förändringarna i pensionsplaceringarnas värde. Övriga socialskyddsfonder än arbetspensionsanstalterna visade ett överskott på 0,4 miljarder euro.

År 2008 sjönk den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 0,8 miljarder euro. Statsskulden minskade med 1,5 miljarder, medan kommunernas skuld ökade med 0,7 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med 0,1 miljarder euro. EMU-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder.

Statistikcentralen offentliggör innehållet i den rapportering av underskott och skuld som i mars utarbetas för EU-kommissionen på den här statistikens webbsidor den 31 mars.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2008, preliminära uppgifter.Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.02.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2008/jali_2008_2009-02-27_tie_001_sv.html