Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien vertailu, mrd. euroa 1)

  2005 2006 2007* 2008*
A Alasektorin Muut sosiaaliturvarahastot (S.13149) tuloslaskelmien mukainen yli-/alijäämä -0,1 0,3 0,5 0,2
1 Alasektorin Työeläkelaitokset (S.13141) nettoluotonanto kansantalouden tilinpidossa 4,6 5,3 5,4 6,8
Omaisuustulot 2,9 3,2 3,5 4,5
Saadut sosiaaliturvamaksut 12,5 13,2 14,1 15,0
Maksetut rahastoidut sosiaalietuudet -11,4 -11,9 -12,5 -13,2
Alasektorin muut tulot ja menot kansantalouden tilinpidossa 0,6 0,8 0,3 0,4
2 Muut oikaisuerät -0,0 -0,0 0,0 -0,1
B Oikaisuerät yhteensä = 1+2 4,6 5,3 5,4 6,7
Tilinpidon nettoluotonanto (EMU-jäämä) = A+B 4,6 5,6 5,9 6,9
1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää vertailun neljältä edelliseltä vuodelta sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien välillä.
Kansantalouden tilinpidon mukaisen nettoluotonannon lisäksi Suomessa ei julkaista yli/-alijäämätasoa sosiaaliturvarahastot-sektorille (S.1314). Erityisesti, alasektorille työeläkelaitokset (S.13141) ei ole olemassa tasapainolukua, jota voitaisiin systemaattisesti verrata kansantalouden tilinpidon nettoluotonantoon.
Sen vuoksi taulukossa esitetään lähtölukuna alasektorin ’Muut sosiaaliturvarahastot’ tasapaino, joka perustuu tähän alasektoriin kuuluvien yksiköiden tilinpäätöstietoihin. Siten työeläkelaitokset-sektorin vaikutus tasapainoon esitetään taulukossa siirtymäeränä (1). Siirtymäerä on työeläkelaitosten nettoluotonanto viimeisimmältä julkaistulta kansantalouden tilinpidon sektoritililtä; lisäerittelynä taulukossa on esitetty ao. nettoluotonannon tärkeimmät komponentit.
Mahdolliset muut erot on esitetty oikaisuerässä 2.
Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 2D tietoja.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.09.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2008, Sosiaaliturvarahastot-sektorin nettoluotonannon ja rahastojen yli-/alijäämien vertailu, mrd. euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2008/jali_2008_2009-09-30_tau_006_fi.html