Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2011

De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 2010 har kommit ut

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter uppgick den offentliga sektorns underskott till 4,6 miljarder euro år 2010, dvs. 2,5 procent i förhållande till BNP. Året innan var underskottet 4,3 miljarder euro. År 2010 ökade den statliga sektorns underskott med 1,6 miljarder euro till 9,4 miljarder euro. Kommunsektorns underskott minskade däremot från 1,1 miljarder euro till 0,5 miljarder euro. Socialskyddsfonderna, främst arbetspensionsanstalterna, hade ett överskott på 5,4 miljarder euro.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den offentliga sektorns skuld ökade med 12 miljarder euro till 87 miljarder euro under år 2010. Statsskulden ökade med 11,5 miljarder euro och kommunernas skuld med 0,5 miljarder euro. Skulden i förhållande till BNP ökade samtidigt till 48,3 procent från 43,3 procent året innan.

Jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010 som publicerades i mars 2011 ändrades den offentliga sektorns sammanlagda underskott bara något – underskottet ökade med 0,1 miljarder euro. På grund av korrigeringar av tidsserier för tidigare år har underskottsförhållandet för åren 1990 - 2009 förbättrats med i genomsnitt 0,1 procent i förhållande till BNP. Bakom korrigeringarna ligger huvudsakligen en revidering av beräkningsmetoden för arbetspensionsanstalternas intäkter av fastighetsplaceringar. Den offentliga sektorns skuld år 2010 sjönk med 0,2 miljarder euro jämfört med de preliminära uppgifterna.

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, är i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k. EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2010 var inverkan av skillnaden i metoder 0,3 procent av BNP. Det finansiella sparandet enligt sektorräkenskaperna ENS95 var enligt de reviderade preliminära uppgifterna -2,8 procent av BNP.

Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till Eurostat i september. Eurostat kontrollerar under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som medlemsländerna rapporterat. Under denna process kan det uppstå ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen rapporterat. Om så skulle ske, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 21 oktober, samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Lehmuskoski (09) 1734 2708, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2010/jali_2010_2011-09-30_tie_001_sv.html