Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2012

De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 2011 har kommit ut

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter uppgick den offentliga sektorns underskott till 1,2 miljarder euro år 2011, dvs. 0,6 procent i förhållande till BNP. Året innan var underskottet 4,5 miljarder euro. År 2011 minskade den statliga sektorns underskott med 3,9 miljarder euro till 5,6 miljarder euro. Kommunsektorns underskott ökade däremot från 0,4 miljarder euro till 0,9 miljarder euro. Socialskyddsfonderna, främst arbetspensionsanstalterna, hade ett överskott på 5,3 miljarder euro.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den offentliga sektorns konsoliderade EDP-skuld ökade med 5,9 miljarder euro till 92,8 miljarder euro under år 2011. Statsskulden ökade med 5,1 miljarder euro och kommunernas skuld med 0,8 miljarder euro. Skulden i förhållande till BNP ökade samtidigt till 49,0 procent från 48,6 procent året innan. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med 1,5 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av förändringar av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder.

Jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011 som publicerades i mars 2012 ökade den offentliga sektorns sammanlagda underskott med 0,1 miljarder euro. På grund av korrigeringar av tidsserier för åren 1995-2010 har den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrats med i genomsnitt 78 miljoner euro på årsnivå. Bakom korrigeringarna ligger en revidering av beräkningsmetoden för de skatter som arbetspensionsanstalterna betalat. Den offentliga sektorns skuld år 2011 sjönk med 0,2 miljarder euro jämfört med de preliminära uppgifterna.

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, är i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k. EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2011 var inverkan av skillnaden i metoder 0,3 procent av BNP. Den offentliga sektorns finansiella sparande enligt sektorräkenskaperna ENS95 var enligt de reviderade preliminära uppgifterna -0,9 procent av BNP.

Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till Eurostat i september. Eurostat kontrollerar under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som medlemsländerna rapporterat. Under denna process kan det ske ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen rapporterat. Om så skulle ske, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 22 oktober, samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.

EDP-tabeller, Oktober 2012 rapportering (på engelska, uppdaterat 22.10.2012) (Excel)


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Uppdaterad 28.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-09-28_tie_001_sv.html