Kuvaus Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä

Kuvaus sisältää tietoa Suomen Julkisyhteisöjen alijäämä ja velkaraportin (nk. EDP-alijäämä- ja velkaraportointi) laatimisessa käytetyistä menetelmistä ja lähdeaineistoista. Menetelmäkuvauksen laatiminen ja julkaiseminen perustuu EU:n asetukseen. Kuvauksen rakenne on yhtenevä kaikilla EU:n jäsenmailla.

Kuvaus Suomen alijäämä ja -velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä (vain englanniksi) pdf 96 sivua 1 083 kt
Liite 1. Luettelo julkisyhteisöjen yksiköistä (vain englanniksi) pdf 2 sivua 8 kt

 


Päivitetty 24.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2012, Kuvaus Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2012/jali_2012_2014-01-24_men_001.html