Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 1998-2013

  Miljoner euro BNP-kvoten, %
Staten Lokalförvaltning Socialskyddsfonderna Totalt Staten Lokalförvaltning Socialskydds- fonderna Totalt
1998 -1 745 -288 4 002 1 969 -1,4 -0,2 3,3 1,6
1999 -1 444 -215 3 796 2 137 -1,1 -0,2 3,0 1,7
2000 3 502 265 5 574 9 341 2,6 0,2 4,1 6,9
2001 2 016 -611 5 792 7 197 1,4 -0,4 4,0 5,0
2002 1 348 -545 5 234 6 037 0,9 -0,4 3,5 4,1
2003 100 -1 028 4 629 3 701 0,1 -0,7 3,1 2,4
2004 -101 -1 225 4 825 3 499 -0,1 -0,8 3,0 2,2
2005 68 -1 187 5 379 4 260 0,0 -0,7 3,3 2,6
2006 -312 -565 7 658 6 781 -0,2 -0,3 4,4 3,9
2007 1 736 -332 8 166 9 570 0,9 -0,2 4,4 5,1
2008 997 -750 7 843 8 090 0,5 -0,4 4,0 4,2
2009 -8 256 -1 130 4 803 -4 583 -4,6 -0,6 2,7 -2,5
2010 -9 951 -407 5 454 -4 904 -5,3 -0,2 2,9 -2,6
2011 -6 365 -1 057 5 423 -1 999 -3,2 -0,5 2,8 -1,0
2012* -7 274 -2 106 5 194 -4 186 -3,7 -1,1 2,6 -2,1
2013* -7 030 -1 598 3 760 -4 868 -3,5 -0,8 1,9 -2,4

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2013, Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 1998-2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2013/jali_2013_2014-09-30_tau_001_sv.html