Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland

Beskrivningen innehåller uppgifter om de metoder och det källmaterial som använts vid utarbetandet av rapporten över underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland (s.k. rapportering av EDP-underskott och -skuld). Utarbetandet och publiceringen av metodbeskrivningen baserar sig på EU-förordning. Beskrivningsstrukturen är likadan för alla EU-medlemsländer.

Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland (bara på engelska) pdf 99 sidor 1 091 kb
Bilaga 1. Förteckning över enheter inom den offentliga sektorn i Finlands (bara på engelska) pdf 3 sidor 31 kb

 


Senast uppdaterad 14.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2014, Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2014/jali_2014_2015-12-14_men_001_sv.html