Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 2006–2015 1)

  Miljoner euro BNP-kvoten, %
År Staten Lokal-
förvaltning
Socialskydds-
fonderna
Totalt Staten Lokal-
förvaltning
Socialskydds-
fonderna
Totalt
2006 -312 -565 7 663 6 786 -0,2 -0,3 4,4 3,9
2007 1 736 -332 8 173 9 577 0,9 -0,2 4,4 5,1
2008 997 -750 7 851 8 098 0,5 -0,4 4,1 4,2
2009 -8 256 -1 130 4 809 -4 577 -4,6 -0,6 2,7 -2,5
2010 -9 951 -407 5 475 -4 883 -5,3 -0,2 2,9 -2,6
2011 -6 402 -1 057 5 403 -2 056 -3,3 -0,5 2,7 -1,0
2012 -7 401 -2 134 5 173 -4 362 -3,7 -1,1 2,6 -2,2
2013 -7 579 -1 467 3 731 -5 315 -3,7 -0,7 1,8 -2,6
2014* -7 659 -1 573 2 737 -6 495 -3,7 -0,8 1,3 -3,2
2015* -6 310 -1 326 1 884 -5 752 -3,0 -0,6 0,9 -2,8
1) Ett negativt värde visar ett underskott, ett positivt värde ett överskott.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Jukka Hytönen 029 551 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2015, Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 2006–2015 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2015/jali_2015_2016-09-30_tau_001_sv.html