Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 2008-2018 1)

År Miljoner euro BNP-kvoten, %
Staten Lokalförvaltning Socialskydds- fonderna Totalt Staten Lokalförvaltning Socialskydds- fonderna Totalt
2008 997 -763 7 880 8 114 0,5 -0,4 4,1 4,2
2009 -8 256 -1 134 4 875 -4 515 -4,5 -0,6 2,7 -2,5
2010 -9 932 -406 5 571 -4 767 -5,3 -0,2 3,0 -2,5
2011 -6 381 -1 055 5 418 -2 018 -3,2 -0,5 2,7 -1,0
2012 -7 383 -2 123 5 172 -4 334 -3,7 -1,1 2,6 -2,2
2013 -7 546 -1 447 3 834 -5 159 -3,7 -0,7 1,9 -2,5
2014 -7 731 -1 514 3 064 -6 181 -3,7 -0,7 1,5 -3,0
2015 -6 307 -1 321 2 501 -5 127 -3,0 -0,6 1,2 -2,4
2016 -5 716 -898 2 859 -3 755 -2,6 -0,4 1,3 -1,7
2017* -4 043 -451 2 944 -1 550 -1,8 -0,2 1,3 -0,7
2018* -2 807 -2 068 2 940 -1 935 -1,2 -0,9 1,3 -0,8
1) Ett negativt värde visar ett underskott, ett positivt värde ett överskott

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Lotta Sjöblom 029 551 3342, Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2018, Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 2008-2018 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2018/jali_2018_2019-10-21_tau_001_sv.html