Kuvaus Suomen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä

Kuvaus sisältää tietoa Suomen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportin (nk. EDP-alijäämä- ja velkaraportointi) laatimisessa käytetyistä menetelmistä ja lähdeaineistoista. Menetelmäkuvauksen laatiminen ja julkaiseminen perustuu EU:n asetukseen. Kuvauksen rakenne on yhtenevä kaikilla EU:n jäsenmailla.

Kuvaus Suomen alijäämä- ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä (vain englanniksi) pdf 102 sivua 1 331 kt
Liite 1. Luettelo julkisyhteisöjen yksiköistä (vain englanniksi) pdf 3 sivua 76 kt

 


Päivitetty 21.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2020, Kuvaus Suomen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2020/jali_2020_2021-04-21_men_001.html