Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Avfallsbehandling år 2004

 
 
 
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Bortskaffning
genom 
förbränning
Avstjälpnings-
plats
1000 ton per år
Kemiskt avfall 1 433,4 111,9 114,8 72,6 1 134,1
  varav problemavfall 328,2 42,0 68,0 71,4 146,8
Metallavfall 1 118,6 1 108,0 0,0 0,0 10,6
  varav problemavfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Glasavfall 171,0 165,2 0,0 0,0 5,7
  varav problemavfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pappers- och pappavfall 513,9 423,7 63,3 0,6 26,3
  varav problemavfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Plast och gummiavfall 69,9 38,6 30,4 0,3 0,6
  varav problemavfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Träavfall 8 970,5 4 303,0 4 599,9 4,0 63,5
  varav problemavfall 43,0 0,0 42,8 0,1 0,0
Uttjänta fordon 25,1 24,1 0,0 0,0 1,0
  varav problemavfall 10,8 10,4 0,0 0,0 0,4
Elektriskt och elektroniskt skrot 49,9 15,9 0,0 0,3 33,7
  varav problemavfall 9,6 9,2 0,0 0,3 0,1
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 491,7 392,8 0,0 0,0 98,9
  varav problemavfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 1 935,1 174,7 123,8 56,6 1 580,0
  varav problemavfall 29,4 0,0 0,0 7,7 21,7
Slam 403,5 72,0 250,4 7,3 73,8
  varav problemavfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mineralavfall 48 496,3 11 240,3 40,4 13,3 37 202,4
  varav problemavfall 1 804,3 107,0 37,1 13,3 1 646,8
Övrigt avfall 20,9 0,0 0,0 0,9 20,0
  varav problemavfall 4,2 0,0 0,0 0,9 3,4
Totalt 63 699,9 18 070,3 5 222,9 156,1 40 250,6
  varav problemavfall 2 229,5 168,6 147,9 93,7 1 819,3

Senast uppdaterad 5.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2004, Avfallsbehandling år 2004 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2004/jate_2004_2006-09-05_tau_001_sv.html