Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2004

    Kemiskt avfall Metal avfall Glasavfall Pappers- och pappavfall Plast och gummiavfall Träavfall Uttjänta fordon Elektriskt och elektroniskt skrot Animaliskt och vegetabiliskt avfall Blandat avfall inkl. hushållsavfall Slam Mineralavfall Övrigt avfall Totalt
varav problemavfall
1 000 tonnia vuodessa
Jord och skogsbruk samt fiske 1) 3,0 2,0 0,0 0,0 10,0 718,1 0,0 0,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 857,1 3,0
Utvinning av mineral 3,4 2,6 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1 23 811,0 0,0 23 819,1 532,4
Industri 1 610,7 239,5 87,0 263,6 47,0 7 704,4 0,5 19,6 452,5 500,3 437,2 4 334,6 16,6 15 713,7 1 302,6
   Livsmedels- och dryckes-
   varuframställning
5,6 3,9 3,3 7,1 6,9 4,8 0,0 0,2 445,7 25,9 6,6 183,0 5,7 698,8 9,3
   Textil- och beklädnadsvaru-
   tillverkning samt tillverkning av
   läder och lädervaror
1,2 0,2 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 3,9 0,0 0,0 7,1 13,6 0,3
   Sågvirkes- och trävaru-
   tillverkning
4,6 3,7 0,2 0,8 0,3 4 354,4 0,0 0,1 0,2 21,7 0,6 11,4 0,0 4 397,9 54,6
   Massa-, pappers- och pappers-
   varutillverkning; förlagsverk-
   samhet och grafisk produktion
285,0 22,8 0,0 236,2 13,8 3 277,0 0,0 0,9 3,3 199,4 429,5 320,5 0,0 4 788,5 34,9
   Tillverkning av koks,
   oljeprodukter och kärnbränsle
31,6 1,6 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 8,4 0,2 43,6 36,3
   Tillverkning av kemikalier,
   kemiska produkter och
   konstfibrer;
   Tillverkning av gummi- och
   plastvaror
1 122,8 8,6 0,1 4,8 15,4 6,8 0,0 0,5 2,6 46,8 0,1 1 435,2 1,3 2 645,0 245,4
   Tillverkning av icke-metalliska
   mineraliska produkter
1,2 3,8 82,8 2,1 0,6 12,9 0,0 0,1 0,1 48,2 0,2 385,9 0,0 537,9 0,6
   Metallframställning och
   metallvarutillverkning
131,9 118,8 0,4 7,3 0,4 3,1 0,0 1,0 0,2 27,2 0,1 1 776,3 0,0 2 066,7 854,7
   Tillverkning av maskiner och
   utrustning;
   Tillverkning av elektronik och
   elprodukter;
   Tillverkning av transportmedel
12,3 71,1 0,0 4,1 1,0 6,2 0,0 0,3 0,5 11,0 0,1 53,2 0,0 159,8 12,5
   Övrig tillverkning 14,5 5,0 0,0 0,4 8,3 38,7 0,5 16,1 0,0 115,2 0,0 160,7 2,3 361,8 54,1
Energiförsörjning 5,8 15,5 0,1 0,5 0,1 1,0 0,0 0,1 0,2 19,3 2,0 1 528,4 0,1 1 573,0 1,5
Byggverksamhet 2,0 226,0 0,0 0,0 2,0 675,8 0,0 0,0 0,0 6,0 0 19 930,3 0,6 20 842,6 403,2
Servicesektorn 70,0 28,0 49,0 202,4 48,2 51,8 158,6 5,6 58,0 905,1 159,2 77,8 8,1 1 821,7 101,3
Hushåll 1,8 14,7 54,7 205,0 11,5 23,7 0,0 8,5 64,9 779,6 0,0 0,0 0,0 1 164,5 5,1
Totalt 1 696,7 528,3 190,8 671,7 118,9 9 174,8 159,1 33,8 699,6 2 212,0 598,5 49 682,1 25,4 65 791,8 2 349,1
   varav problemavfall 519,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,5 8,0 0,0 52,9 0,0 1 707,5 8,6 2 349,1  
1) Dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester

Senast uppdaterad 4.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2004, Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2004 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2004/jate_2004_2006-09-05_tau_002_sv.html