Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Jätteiden käsittely vuonna 2005

 
 
 
Käsittely
yhteensä
Aines-
käyttö
Energia-
käyttö
Hävitys-
poltto
Kaato-
paikka
1000 tonnia vuodessa
Kemialliset jätteet 993,4 105,6 37,0 66,8 784,0
    - josta ongelmajätettä 167,1 55,4 25,9 66,3 19,5
Metallijätteet 1 360,7 1 354,7 0,0 0,0 6,0
Lasijätteet 172,6 166,0 0,0 0,0 6,6
Paperi ja pahvijätteet 658,6 599,0 34,1 0,4 25,1
Muovi ja kumijätteet 31,5 11,6 14,9 0,3 4,7
Puujätteet 11 958,5 3 296,0 8 631,0 4,2 27,3
    - josta ongelmajätettä 68,0 0,0 67,0 0,8 0,2
Romuajoneuvot  23,0 21,9 0,0 0,0 1,1
    - josta ongelmajätettä 13,7 13,0 0,0 0,0 0,7
Sähkö- ja elektroniikkaromu 33,9 24,2 0,0 0,3 9,4
    - josta ongelmajätettä 15,8 15,6 0,0 0,1 0,1
Eläin- ja kasvijätteet 557,6 440,9 0,0 0,1 116,6
Kotitalous ja muut sekalaiset jätteet  2 108,1 200,0 160,0 54,5 1 693,6
    - josta ongelmajätettä 28,6 0,0 0,0 7,3 21,3
Lietteet 597,9 112,3 254,7 13,1 217,8
    - josta ongelmajätettä 80,4 0,2 0,0 11,4 68,8
Mineraalijätteet 46 863,0 11 845,0 0,0 0,0 35 018,0
    - josta ongelmajätettä 1 882,8 136,6 0,0 23,3 1 722,9
Muut jätteet 10,2 0,0 0,0 0,9 9,3
    - josta ongelmajätettä 2,7 0,0 0,0 0,8 1,9
Yhteensä 65 369,0 18 177,2 9 131,7 140,6 37 919,5
    - josta ongelmajätettä 2 259,1 220,8 92,9 110,0 1 835,4

Päivitetty 19.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2005, Jätteiden käsittely vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2005/jate_2005_2007-06-20_tau_001.html