Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Avfallsbehandling år 2005

 
 
 
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Bortskaffning
genom 
förbränning
Avstjälpnings-
plats
1000 ton per år
Kemiskt avfall 993,4 105,6 37,0 66,8 784,0
  varav problemavfall 167,1 55,4 25,9 66,3 19,5
Metallavfall 1 360,7 1 354,7 0,0 0,0 6,0
Glasavfall 172,6 166,0 0,0 0,0 6,6
Pappers- och pappavfall 658,6 599,0 34,1 0,4 25,1
Plast och gummiavfall 31,5 11,6 14,9 0,3 4,7
Träavfall 11 958,5 3 296,0 8 631,0 4,2 27,3
  varav problemavfall 68,0 0,0 67,0 0,8 0,2
Uttjänta fordon 23,0 21,9 0,0 0,0 1,1
  varav problemavfall 13,7 13,0 0,0 0,0 0,7
Elektriskt och elektroniskt skrot 33,9 24,2 0,0 0,3 9,4
  varav problemavfall 15,8 15,6 0,0 0,1 0,1
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 557,6 440,9 0,0 0,1 116,6
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 108,1 200,0 160,0 54,5 1 693,6
  varav problemavfall 28,6 0,0 0,0 7,3 21,3
Slam 597,9 112,3 254,7 13,1 217,8
  varav problemavfall 80,4 0,2 0,0 11,4 68,8
Mineralavfall 46 863,0 11 845,0 0,0 0,0 35 018,0
  varav problemavfall 1 882,8 136,6 0,0 23,3 1 722,9
Övrigt avfall 10,2 0,0 0,0 0,9 9,3
  varav problemavfall 2,7 0,0 0,0 0,8 1,9
Totalt 65 369,0 18 177,2 9 131,7 140,6 37 919,5
  varav problemavfall 2 259,1 220,8 92,9 110,0 1 835,4

Senast uppdaterad 20.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2005, Avfallsbehandling år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2005/jate_2005_2007-06-20_tau_001_sv.html