Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2005

 
 
 
 
Kemiskt avfall Metal avfall Glasavfall Pappers- och pappavfall Plast och gummi-avfall Trä-avfall Uttjänta fordon Elektriskt och elektroniskt skrot Animaliskt och vegetabiliskt avfall Blandat avfall inkl. hushålls-avfall Slam Mineral-avfall Övrigt avfall Totalt
varav problem-avfall
1000 ton per år
1+2 Jord och skogsbruk samt fiske 1) 0,2 0,2 0,0 0,0 12,0 1 602,0 0,0 0,0 153,9 0,1 0,1 4,5 0,0 1 773,0 0,2
3 Utvinning av mineral 3,2 2,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 21 349,0 0,0 21 356,5 928,1
  Industri 1 383,6 280,1 105,0 186,0 40,2 9 709,6 0,0 3,7 573,3 284,8 631,7 3 854,4 7,4 17 059,8 854,8
4 Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
1,3 3,7 4,8 7,3 7,1 4,1 0,0 0,3 568,4 39,1 10,4 141,4 0,0 788,0 6,6
5 Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
1,2 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 2,9 0,5 0,0 6,8 12,6 0,4
6 Sågvirkes- och trävaru-
tillverkning
3,9 50,2 0,1 0,9 0,3 6 924,0 0,0 0,6 0,1 17,9 1,1 18,8 0,0 7 018,0 87,8
7 Massa-, pappers- och pappers-
varutillverkning; förlagsverk-
samhet och grafisk produktion
229,1 30,1 0,0 156,8 9,0 2 689,6 0,0 0,6 2,8 103,6 455,6 336,4 0,0 4 013,6 14,9
8 Tillverkning av koks,
oljeprodukter och kärnbränsle
25,7 3,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 15,1 0,5 46,4 37,4
9 Tillverkning av kemikalier,
kemiska produkter och konstfibrer;
Tillverkning av gummi- och plastvaror
1 070,4 5,6 0,1 5,8 21,4 7,5 0,0 0,1 1,0 35,8 88,7 1 704,4 0,1 2 941,0 281,7
10 Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
0,8 1,8 99,6 2,3 0,8 24,4 0,0 0,7 0,3 46,7 0,3 269,0 0,0 446,6 0,6
11 Metallframställning och
metallvarutillverkning
33,2 111,5 0,4 6,6 0,4 2,4 0,0 0,7 0,2 24,1 73,6 1 313,0 0,0 1 566,0 408,4
12 Tillverkning av maskiner och
utrustning;
Tillverkning av elektronik och
elprodukter;
Tillverkning av transportmedel
16,2 72,1 0,0 5,0 0,9 38,5 0,0 0,5 0,4 13,0 1,3 56,3 0,0 204,2 16,4
13 Övrig tillverkning 1,7 1,8 0,0 0,5 0,1 18,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 23,5 0,5
14 Energiförsörjning 2,1 33,9 0,0 0,7 0,2 1,0 0,0 0,1 1,0 22,1 15,8 878,9 0,0 955,8 2,0
15 Byggverksamhet 0,1 212,8 35,0 0,0 0,0 631,0 0,0 0,1 1,0 290,2 0,0 20 700,2 0,0 21 870,4 343,6
16 Servicesektorn och hushåll 21,5 35,0 18,2 324,1 10,9 63,8 159,0 19,7 209,5 1 091,7 150,0 76,5 35,6 2 215,5 268,3
  Totalt 1 410,7 564,5 158,3 510,8 63,5 12 007,4 159,0 23,6 938,6 1 690,5 797,7 46 863,5 43,0 65 231,1 2 397,0
  varav problemavfall 367,6 0,0 0,0 0,0 0,0 92,1 159,0 15,8 0,0 28,6 80,4 1 647,7 5,7 2 397,0  
1) Dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester


Senast uppdaterad 20.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2005, Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2005/jate_2005_2007-06-20_tau_002_sv.html