Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Avfallsbehandling år 2006

 
 
 
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Bortskaffning
genom 
förbränning
Avstjälpnings-
plats
1000 ton per år
Kemiskt avfall 1 079,0 46,7 34,8 51,0 946,5
  varav problemavfall 301,0 35,9 34,0 50,6 180,5
Metallavfall 1 293,0 1265,9 0,0 0,0 27,1
Glasavfall 169,1 149,2 0,0 0,0 19,9
Pappers- och pappavfall 799,7 734,0 44,1 0,4 21,2
Plast och gummiavfall 29,8 29,3 0,0 0,0 0,5
Träavfall 12 777,0 4 122,0 8 610,0 11,1 33,9
  varav problemavfall 68,1 0,0 57,3 10,8 0,0
Uttjänta fordon 49,6 47,3 0,0 0,0 2,3
  varav problemavfall 21,5 21,3 0,0 0,0 0,2
Elektriskt och elektroniskt skrot 40,9 29,3 0,0 0,7 10,9
  varav problemavfall 13,9 12,9 0,0 0,7 0,3
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 435,6 360,0 9,7 0,0 65,9
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 1 914,4 104,2 73,3 51,1 1 685,8
  varav problemavfall 22,1 0,0 0,0 2,4 19,7
Slam 616,2 69,1 309,7 12,9 224,5
  varav problemavfall 82,9 0,0 0,2 10,9 71,8
Mineralavfall 45 995,7 11598,9 6,4 3,9 34 386,5
  varav problemavfall 1 659,1 192,9 0,0 2,7 1 463,5
Övrigt avfall 12,7 0,0 0,0 1,1 11,6
  varav problemavfall 3,4 0,0 0,0 1,1 2,3
Totalt 65 212,7 18 555,9 9 088,0 132,2 37 436,6
  varav problemavfall 2 172,0 263,2 91,5 79,2 1 738,3

Senast uppdaterad 4.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2006, Avfallsbehandling år 2006 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2006/jate_2006_2008-06-04_tau_001_sv.html