Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Jätteiden kertymät toimialoittain ja jätelajeittain vuonna 2007, 1 000 tonnia vuodessa

Toimiala Jätelaji
Kemial-
liset
jätteet
Metalli-
jätteet
Lasi-
jätteet
Paperi ja
pahvi-
jätteet
Muovi ja
kumi-
jätteet
Puu-
jätteet
Eläin- ja
kasvi-
jätteet
Sekalaiset,
ml. koti-
talous-
jätteet
Lietteet Mineraali-
jätteet
Muut
jätteet
Yhteensä josta
ongelma-
jätettä
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 1) 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1 584,0 168,9 0,1 0,0 0,6 0,0 1 754,0 0,3
Mineraalien kaivu 0,3 1,5 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 1,7 0,2 23 567,0 0,1 23 572,3 774,0
Teollisuus 1 410,4 241,7 80,6 210,6 48,7 10 542,2 700,2 424,0 767,9 4 276,4 16,7 18 719,3 866,6
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 4,3 7,5 3,2 8,9 6,4 3,9 686,0 39,3 15,2 205,9 7,0 987,7 11,2
Tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 9,1 0,2 0,0 0,8 0,2 0,2 0,0 0,8 0,4 0,0 6,0 17,7 8,0
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 9,7 3,4 0,1 1,2 0,4 7 290,0 0,1 6,1 1,7 25,2 0,3 7 338,3 59,3
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 283,9 16,7 0,0 177,9 14,1 3 159,0 3,4 170,0 563,7 273,5 0,7 4 663,0 14,7
Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus 25,3 2,3 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 1,0 0,2 11,7 0,5 42,8 28,8
Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja kumi ja muovituotteiden valmistus 822,6 6,7 0,1 5,5 24,6 10,5 4,0 60,0 120,7 1 824,2 0,6 2 879,5 309,2
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1,2 2,8 76,8 1,5 0,7 14,5 5,7 98,3 0,9 455,2 0,1 657,6 6,4
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 242,4 120,0 0,0 6,2 0,7 4,6 0,2 33,0 64,5 1 429,3 0,8 1 901,8 415,3
Koneiden ja laitteiden valmistus; Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus; Kulkuneuvojen valmistus 10,6 80,8 0,3 8,1 1,3 39,1 0,7 13,6 0,6 51,3 0,6 207,0 13,0
Muu valmistus 1,1 1,4 0,0 0,4 0,2 18,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 23,8 0,7
Energiantuotanto 5,1 3,8 0,0 11,1 0,5 1,0 3,9 19,8 11,1 1 517,7 0,2 1 574,3 5,9
Rakentaminen 0,1 222,2 33,4 0,0 0,0 650,7 0,0 222,7 0,1 24 349,3 0,0 25 478,4 402,6
Palvelut ja kotitaloudet 41,7 30,0 136,4 389,7 54,0 48,8 274,8 1 632,9 154,0 1,6 187,3 2 951,2 196,7
Yhteensä 1 457,8 499,3 250,3 611,5 103,4 12 828,0 1 147,8 2 301,3 933,2 53 712,6 204,3 74 049,5 2 246,1
- josta ongelmajätettä 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0 1,6 60,3 1 500,0 171,1 2 246,1 ..
1) Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Lanta märkäpainona ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä. Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkutähteitä.

Lähde: Jätetilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, Juha Espo (09) 1734 3463, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2007, Jätteiden kertymät toimialoittain ja jätelajeittain vuonna 2007, 1 000 tonnia vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2007/jate_2007_2009-06-04_tau_001_fi.html