Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2007, 1000 ton per år

  Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
problem-
avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1 584,0 168,9 0,1 0,0 0,6 0,0 1 754,0 0,3
Utvinning av mineral 0,3 1,5 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 1,7 0,2 23 567,0 0,1 23 572,3 774,0
Industri 1 410,4 241,7 80,6 210,6 48,7 10 542,2 700,2 424,0 767,9 4 276,4 16,7 18 719,3 866,6
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
4,3 7,5 3,2 8,9 6,4 3,9 686,0 39,2 15,2 205,9 7,0 987,7 11,2
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
9,1 0,2 0,0 0,8 0,2 0,2 0,0 0,8 0,4 0,0 6,0 17,7 8,0
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
9,7 3,4 0,1 1,2 0,4 7 290,0 0,1 6,1 1,7 25,2 0,3 7 338,3 59,3
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
283,9 16,7 0,0 177,9 14,1 3 159,0 3,4 170,0 563,7 273,5 0,7 4 663,0 14,7
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
25,3 2,3 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 1,0 0,2 11,7 0,5 42,8 28,8
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
822,6 6,7 0,1 5,5 24,6 10,5 4,0 60,0 120,7 1 824,2 0,6 2 879,5 309,2
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
1,2 2,8 76,8 1,5 0,7 14,5 5,7 98,3 0,9 455,2 0,1 657,6 6,4
Metallframställning och
metallvarutillverkning
242,4 120,0 0,0 6,2 0,7 4,6 0,2 33,0 64,5 1 429,3 0,8 1 901,8 415,3
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
10,6 80,8 0,3 8,1 1,3 39,1 0,7 13,6 0,6 51,3 0,6 207,0 13,0
Övrig tillverkning 1,1 1,4 0,0 0,4 0,2 18,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 23,8 0,7
Energiförsörjning 5,1 3,8 0,0 11,1 0,5 1,0 3,9 19,8 11,1 1 517,7 0,2 1 574,3 5,9
Byggverksamhet 0,1 222,2 33,4 0,0 0,0 650,7 0,0 222,7 0,1 24 349,3 0,0 25 478,4 402,6
Servicesektorn och hushåll 41,7 30,0 136,4 389,7 54,0 48,8 274,8 1 632,9 154,0 1,6 187,3 2 951,2 196,7
Totalt 1 457,8 499,3 250,3 611,5 103,4 12 828,0 1 147,8 2 301,3 933,2 53 712,6 204,3 74 049,5 2 246,1
- varav problemavfall 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0 1,6 60,3 1 500,0 171,1 2 246,1 ..
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, Juha Espo (09) 1734 3463

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 4.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2007, Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2007, 1000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2007/jate_2007_2009-06-04_tau_001_sv.html