Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2009, 1000 ton per år

Sektor Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
farligt avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 0 2 387 259 0 0 0 0 2 646 0
Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 715 0 46 715 316
Industri 817 158 15 159 27 7 016 574 334 516 2 602 11 12 229 660
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
1 9 4 12 9 5 573 27 15 105 5 765 7
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 10 0
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
8 2 0 0 0 4 590 0 2 2 15 0 4 619 5
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
173 33 0 131 7 2 415 0 239 368 285 0 3 651 11
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
34 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 41 33
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
395 4 0 2 11 3 1 26 89 1 160 0 1 691 78
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
0 1 11 1 0 0 0 14 1 158 0 186 20
Metallframställning och
metallvarutillverkning
197 66 0 9 0 3 0 18 40 860 0 1 193 500
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
6 41 0 4 0 0 0 5 0 16 0 72 6
Övrig tillverkning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Energiförsörjning 10 9 0 19 20 291 3 23 42 1 119 0 1 536 11
Byggverksamhet 0 258 39 0 0 752 0 244 0 17 486 0 18 779 289
Servicesektorn och hushåll 2 10 66 427 10 15 285 1 709 271 0 190 2 986 150
Totalt 829 435 120 605 57 10 461 1 121 2 310 829 67 922 201 84 891 1 426
- varav farligt avfall 325 0 0 0 0 4 0 0 66 868 163 1 426 0
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2009, Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2009, 1000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2011-05-20_tau_002_sv.html