Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2010, 1 000 ton per år

  Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 785 135 92 89 469
- varav farligt avfall 221 79 4 86 52
Metallavfall 1 479 1 404 .. 1 74
Glasavfall 88 73 .. 0 15
Pappers- och pappavfall 375 313 33 15 14
Plast och gummiavfall 43 24 4 15 0
Träavfall 10 581 2 795 7 513 15 258
- varav farligt avfall 11 0 11 0 0
Uttjänta fordon 92 92 0 0 0
- varav farligt avfall 42 42 0 0 0
Elektriskt och elektroniskt skrot 51 45 1 0 4
- varav farligt avfall 3 3 .. 0 0
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 1 158 946 137 32 43
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 612 237 410 133 1 832
- varav farligt avfall 36 0 .. 20 16
Slam 537 155 175 62 145
- varav farligt avfall 98 9 1 12 76
Mineralavfall 77 542 18 676 22 23 58 821
- varav farligt avfall 846 87 22 21 716
Övrigt avfall 27 0 .. 2 25
- varav farligt avfall 20 0 .. 2 18
Totalt 95 487 24 895 8 504 387 61 701
- varav farligt avfall 1 277 220 38 141 878

Källa: Avfallstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2010, Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2010, 1 000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2010/jate_2010_2012-05-16_tau_001_sv.html