Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2010, 1 000 tonnia vuodessa

Toimiala Jätelaji
Kemial-
liset
jätteet
Metalli-
jätteet
Lasi-
jätteet
Paperi ja
pahvi-
jätteet
Muovi ja
kumi-
jätteet
Puu-
jätteet
Eläin- ja
kasvi-
jätteet
Sekalaiset,
ml. koti-
talous-
jätteet
Lietteet Mineraali-
jätteet
Muut
jätteet
Yhteensä josta
vaarallista
jätettä
01–03 Maa- ja metsätalous, kalastus, vesiviljely 1) 0 0 0 0 0 2 772 0 0 0 0 0 2 772 0
05–09 Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 712 0 49 712 649
Teollisuus 843 187 30 209 34 8 443 583 323 503 1 752 16 12 923 777
  10–12 Elintarv., juomien ja tupakan valm. 1 10 6 7 5 2 565 33 17 118 6 770 8
  13–15 Tekstiilien vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valm. 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 13 0
  16 Sahatav. ja puutuott. jne valm. 21 4 0 1 0 5 434 0 4 2 18 1 5 485 17
  17–18 Paperin, paperi- ja kartonkituott.
valm., painaminen ja tallent. jäljent.
213 18 0 183 7 2 982 1 159 301 194 1 4 059 13
  19 Koksin ja jalostettujen öljytuott. valmi. 25 4 0 0 0 2 0 2 2 105 0 140 71
  20–22 Kemikaalien, kemiallisten tuott. ja kumi— ja muovituott. valm. 353 4 0 5 18 6 5 41 99 35 0 566 85
  23 Ei-metallisten mineraalituott. valm. 1 9 24 1 2 1 7 37 2 198 0 282 2
  24–25 Metallien jalostus ja metallituot. valmistus 217 86 0 7 1 4 4 38 80 1 069 1 1 507 572
  26–30,33 Koneiden ja laitteiden valm.; asennus, huolto ja korjaus 7 52 0 4 1 5 1 7 0 15 0 92 8
  31–32 Muu valmistus 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 6 6 0 1 3 21 1 30 6 1 372 0 1 446 10
Rakentaminen 0 306 46 0 0 891 0 289 0 23 104 0 24 636 14
Palvelut ja kotitaloudet 0 14 77 343 13 24 300 1 519 229 0 322 2 841 57
Yhteensä 849 513 153 553 50 12 151 884 2 161 738 75 940 338 94 330 1 507
- josta vaaralllista jätettä 350 0 0 0 0 14 0 0 93 1 001 49    
1) Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Lanta märkäpainona ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä. Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkutähteitä.

Lähde: Jätetilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2010, Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2010, 1 000 tonnia vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2010/jate_2010_2012-05-16_tau_002_fi.html