Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2010, 1000 ton per år

Sektor Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
farligt avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 0 2 772 0 0 0 0 0 2 772 0
Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 712 0 49 712 649
Industri 843 187 30 209 34 8 443 583 323 503 1 752 16 12 923 777
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
1 10 6 7 5 2 565 33 17 118 6 770 8
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 13 0
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
21 4 0 1 0 5 434 0 4 2 18 1 5 485 17
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
213 18 0 183 7 2 982 1 159 301 194 1 4 059 13
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
25 4 0 0 0 2 0 2 2 105 0 140 71
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
353 4 0 5 18 6 5 41 99 35 0 566 85
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
1 9 24 1 2 1 7 37 2 198 0 282 2
Metallframställning och
metallvarutillverkning
217 86 0 7 1 4 4 38 80 1 069 1 1 507 572
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
7 52 0 4 1 5 1 7 0 15 0 92 8
Övrig tillverkning 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
Försörjning av el, gas, värme och kyla 6 6 0 1 3 21 1 30 6 1 372 0 1 446 10
Byggverksamhet 0 306 46 0 0 891 0 289 0 23 104 0 24 636 14
Servicesektorn och hushåll 0 14 77 343 13 24 300 1 519 229 0 322 2 841 57
Totalt 849 513 153 553 50 12 151 884 2 161 738 75 940 338 94 330 1 507
- varav farligt avfall 350 0 0 0 0 14 0 0 93 1 001 49    
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2010, Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2010, 1000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2010/jate_2010_2012-05-16_tau_002_sv.html