Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2012, ton

  Avfallsvolym  Behandling       
Material-
återvinning
Energi-
utvinning
Till avstjälp-
ningsplats
Blandavfall totalt 1 394 746 6 171 519 761 868 814
Separat insamlat total, av vilket 1 203 148 894 014 297 473 11 661
    Pappers- och kartongavfall 364 902 327 904 36 986 12
    Bioavfall 363 259 328 445 31 270 3 544
    Glasavfall 30 476 29 947 .. 529
    Metalavfall 123 915 123 913 1 1
    Träavfall 78 563 3 793 74 769 1
    Plastavfall 36 127 4 451 31 676 0
    El- och elektronikskrot 67 871 67 829 42 ..
Annat 140 201 12 411 107 591 20 199
Allt totalt 2 738 095 912 596 924 825 900 674

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2012, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2012, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2013-11-26_tau_001_sv.html